ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05832235435 تماس حاصل نموده یا به آدرس بجنورد اميريه جنوبي روبروي روبروي خانه فرهنگ مراجعه نمایید.